sliders_03

Elektrimontaažitööd

Meie firma teeb voolu- ja valgustusvõrkude elektripaigaldust kvaliteetselt ja tähtaegadest kinni pidades.

Firma teeb järgmisi töid:

♦ tugistruktuuride montaaž elektriseadmete ja kogumislattide paigaldamiseks;

♦ tugistruktuuride paigaldamine kaablite ja juhtmete vedamiseks;

♦ terasest ja plastikust torude paigaldamine juhtmestiku jaoks;

♦ juhtmete paigaldamine varjatud juhtmetega või koos krohvimis- ja viimistlustöödega;

♦ väliste kaabelvõrkude ja maandusvõrkude paigaldamine;

♦ elektriseadmete montaaž varempaigaldatud elektripaigaldiste konstruktsioonidele;

♦ kaablite, juhtmete ja kogumislattide montaaž varempaigaldatud torudele, rennidele,

kanalitele ja struktuuridele;

♦ torujuhtmete, katuste, vihmaveerennide, paakide ja põrandate elektrikütte paigaldus;

♦ kaablite ja juhtmete ühendamine elektriseadmete klemmidega.

 

Elektripaigaldustööde lõpetamisel viiakse läbi käivitus-häälestustööd, mille alla kuuluvad

mõõtmised, katsetamised, proovikäivitus (voolu andmine), seadmete mõõdetud ja arvestuslike (dokumentatsioonijärgsete) ekspluatatsioonikarakteristikute näitajate kontrollimine.