Digilux OÜ

Meie firma on asutatud 2009. aastal ja põhineb Eesti kapitalil. Teeme elektripaigaldus- ja erineva keerukusastmega automatiseerimistöid elu-, administratiiv-, kaubandus-, tööstus-, lao- ja muud tüüpi hoonetes ning rajatistes.

Kutsume mõlemapoolselt kasulikule koostööle juhtivaid ettevõtteid, kinnisvaraarendajaid ja ehitusfirmasid, kes vajavad usaldusväärset koostööpartnerit, kes oleks võimeline kvaliteetselt ja õigeaegselt tegema elektripaigaldustöid, samuti välja töötama elektriprojekti tüüp- või individuaallahendust.

Voolu- ja valgustusvõrkude elektrimontaaž

 • tugistruktuuride montaaž elektriseadmete ja kogumislattide paigaldamiseks.
 • tugistruktuuride paigaldamine kaablite ja juhtmete vedamiseks.
 • terasest ja plastikust torude paigaldamine juhtmestiku jaoks.
 • juhtmete paigaldamine varjatud juhtmetega või koos krohvimis- ja viimistlustöödega.
 • väliste kaabelvõrkude ja maandusvõrkude paigaldamine.
 • elektriseadmete montaaž varempaigaldatud elektripaigaldiste konstruktsioonidele.
 • kaablite, juhtmete ja kogumislattide montaaž varempaigaldatud torudele, rennidele, kanalitele ja struktuuridele.
 • torujuhtmete, katuste, vihmaveerennide, paakide ja põrandate elektrikütte paigaldus.
 • kaablite ja juhtmete ühendamine elektriseadmete klemmidega.

Kaabeltrasside paigaldus

 •  voolu- ja nõrkvoolukaabelliinide paigaldust objektide välis- ja sisevõrkudele.
 •  rikete otsingut (lühiühendust, katkestusi) ning kõrge- ja madalpinge ning nõrkvoolukaabliliinide taastamist.
 •  kaabelliinialuste kandekonstruktsioonide väljaarendamist.

Hoonete ja rajatiste elektrivarustus

Pakume täispaketti tsentraliseeritud ja autonoomse elektrivarustuse töödest, tehes tihedat koostööd tellija ning koostööpartneritega, sh generaatorite ning UPS toiteallikate projekteerimine ja paigaldus.

 •  objekti energiaaudit;
 •  valitud energiamahuka seadmestiku kooskõlastamine;
 •  projekti väljaarendamine;
 •  seadmete tarne;
 •  ehitus- ja paigaldus- ning käivitus- ja häälestustööd;
 •  proovikäivitus 72 tunniks (autonoomse toiteallika kasutamisel);
 •  objekti üleandmine püsikasutusse;
 •  rutiinne garantii- ja garantiijärgne teenindus;
 •  tellija personali väljaõppe läbiviimine.