sliders_03

Automaatikatööd

Meie üheks tegevussuunaks on hoonete insenertaristu automatiseerimine ja dispetšeriseerimine kütte, ventilatsiooni, õhukonditsioneeri, energiavarustuse, valgustuse, ressursitarbimise arvestuse, ligipääsukontrolli, videovalvesüsteemi, tuletõrjesignalisatsiooni, tulekustutussüsteemi ja hoone kandvate konstruktsioonide diagnostikasüsteemi ühtse kontroll- ja juhtimissüsteemi rajamisega. Intelligentse hoone projekti aluseks on ühtse inforuumi loomise idee. Kõigi huvitatud projektiosalistega kooskõlastatud komponentide, tarkvara ja võrgu muutujate asjatundlik valik annab võimaluse luua üliefektiivseid erinevate objektide insenerseadmete juhtimiskomplekse, mis võimaldavad õigeaegselt ja operatiivselt reageerida olukordadele, mis nõuavad kiiret sekkumist, planeerida profülaktilisi ja remonttöid. Kulutused dispetšeriseerimise vahenditega automaatikasüsteemi seadmetele tasuvad mitmekordselt ära avariide eest hoiatamise ja nende ärahoidmisega, seadmete kasutusaja pikenemisega, kulude vähenemisega objekti teenindavale personalile. Meie poolt kasutataval avatud võrkude arhitektuuril on laiendatud funktsionaalsed võimalused infrastruktuuride konsolideerimiseks ja eri tootjate seadmete kohandamiseks ning selle tulemusel saab klient vähendada kapitaal- ja ekspluatatsioonikulusid.

Alajaamatööd

  • Pelgulinna Alajaam 110/35/6 kV (ABB alltöövõtt)
  • Tapa AS 110/35/6 kV (ABB alltöövõtt)
  • VKG Keemia Grupp Alajaam C1 6kV (VKG Elektriehitus AS alltöövõtt)
  • Ahtme alajaam 110/35/6 kV (VKG Elektriehitus alltöövõtt)