sliders_03

Projekteerimine

Pakume täispaketti tsentraliseeritud ja autonoomse elektrivarustuse töödest, tehes tihedat koostööd tellija ning koostööpartneritega, sh generaatorite ning UPS toiteallikate projekteerimine ja paigaldus.

Tööde hulka kuuluvad:

♦ objekti energiaaudit;

♦ valitud energiamahuka seadmestiku kooskõlastamine;

♦ projekti väljaarendamine;

♦ seadmete tarne;

♦ ehitus- ja paigaldus- ning käivitus- ja häälestustööd;

♦ proovikäivitus 72 tunniks (autonoomse toiteallika kasutamisel);

♦ objekti üleandmine püsikasutusse;

♦ rutiinne garantii- ja garantiijärgne teenindus;

♦ tellija personali väljaõppe läbiviimine.