sliders_03

Nõrkvoolutööd

♦ voolu- ja nõrkvoolukaabelliinide paigaldust objektide välis- ja sisevõrkudele;

♦ rikete otsingut (lühiühendust, katkestusi) ning kõrge- ja madalpinge ning nõrkvoolukaabliliinide taastamist;

♦ kaabelliinialuste kandekonstruktsioonide väljaarendamist.